Onze vereniging, en vrijwilligers


Zaterdag 11 januari 2020
Afgelopen jaar hebben we ook weer een mooi jaar beleefd bij BZ&PC. Mooie sportieve momenten van de waterpolo-heren en dames. Wedstrijdzwemmers, evenals de waterpolojeugd hebben ook de Boxmeerse eer verdedigd. Niet te vergeten onze fanatieke recreanten, onder de bezielende leiding van Jos.
Bij al deze activiteiten waren, om dit te kunnen realiseren ook ouders nauw betrokken. Er is hier al eerder iets over gezegd. We willen zeker niet de indruk wekken om te gaan zeuren. Toch willen we als bestuur jullie dit verhaal niet onthouden.
 
BZ&PC is en blijft een club die draait op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou BZ&PC niet bestaan. Vrijwilligheid is niet gelijk aan vrijblijvendheid. Om het geheel wat draaglijker te maken, zijn de vrijwilligers ook meestal leden van de club. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn!
Ondanks dat u als ouder betaald voor het zwemmen van uw zoon of dochter, stellen wij het ook erg op prijs als u zich wil inzetten voor de club.
Naast de gebruikelijke contributie voor het lidmaatschap, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan leden, maar ook aan ouders van jeugdleden. Het gezegde: “Vele handen maken licht werk”, geldt zeker hier. Dat hierbij de aanmeldingen nu binnenstromen om vrijwilligerswerk te doen voor BZ&PC is een leugen. Om dezelfde standaard te kunnen waarborgen moeten er op korte termijn minimaal 3 mensen bij in het bestuur. Eenieder die zich op wat voor manier in het afgelopen jaar dienstbaar heeft gemaakt voor BZ&PC, een hartelijk dank je wel.

Zonder vrijwilligers heeft onze club geen toekomst. Daarom doen wij met deze brief een beroep op u als lid, ouder van een jeugdlid of andere betrokkene. Wij vragen u om ons te helpen om onze mooie club ook in de toekomst bestaansrecht te geven!
 
 Met vriendelijke sportgroet,
 
 Het bestuur van BZ&PC.
 
 
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • Schaar en Naald
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen