Mensen iedereen dient zijn steentje bij te dragen!!!


Dinsdag 19 juli 2016
Afgelopen jaar hebben we een mooi jaar beleefd bij BZ&PC. Mooie sportieve momenten van de waterpoloheren en dames, de wedstrijdzwemmers en ook de waterpolojeugd die verschillende toernooitjes heeft gespeeld! Bij deze toernooitjes waren ouders nauw betrokken om dit te kunnen realiseren. Maar er was ook hoge betrokkenheid van de leden bij verschillende activiteiten: de Jan Linders actie, de open dag van het Hoogkoor met verschillende demonstraties en de leuke activiteiten die door een voor de zwemmers georganiseerd zijn.

We hebben ook afscheid moeten nemen van Jos Hendriks als trainer van de wedstrijdzwemmers. Na jarenlange inzet vond hij het tijd om het stokje over te geven. De appel viel niet ver van de boom, zijn dochter Vera Hendriks wil de wedstrijdzwemmers training gaan geven. Zij heeft echter aangegeven dit niet alleen te willen doen. Daarom zoeken we een persoon, of 2 personen, die samen met Vera de zwemjeugd training wil gaan geven.

BZ&PC vindt het hierbij belangrijk dat iedereen kan komen trainen. Het plezier staat voorop, maar er wordt wel degelijk goed getraind! Jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarbij de kinderen kunnen laten zien hoe hard ze zwemmen, het zogenaamde brevetzwemmen. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de Startgemeenschap Noord Limburg (SGN) wedstrijden te zwemmen. Vindt u het leuk om samen met Vera de zwemjeugd met plezier goede zwemslagen aan te leren en de snelheid te ontwikkelen? Dan horen wij dit graag! Dit kan uiteraard ook met een aantal vrijwilligers in toerbeurt.

In het bestuur zijn ook wisselingen geweest. Ilse Potjewijd is afgelopen ALV afgetreden en Ton Gerrits heeft zijn vertrek voor komende ALV aangekondigd. Zodoende zijn er in het bestuur 2 vacatures ontstaan. Ook hiervoor zijn we op zoek naar mensen die het bestuur kan aanvullen. Vooral vanuit de zwemafdeling missen we kracht en zeggenschap binnen het bestuur. Er zijn verschillende taken binnen het bestuur. Naast het voorzitterschap zijn de secretaris, de penningmeester, de ledenadministratie en de waterpolosecretaris actief. Met de samenstelling van het bestuur zoals deze bestond (5 mensen) en zoals deze nu gaat bestaan (3 mensen), komt het voortbestaan van de club in gevaar. Op slechts 3 tot 5 mensen kan een club niet leunen. Daarom deze dringende oproep naar nieuwe bestuursleden!

BZ&PC is en blijft een club die draait op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou BZ&PC niet bestaan. Meestal waren de vrijwilligers ook leden van de club. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn! Ondanks dat u als ouder betaald voor het zwemmen van uw zoon of dochter, stellen wij het ook erg op prijs als u zich wil inzetten voor de club. Het wordt ook steeds meer als normaal beschouwd dat er naast een betaling voor het lidmaatschap ook een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd aan leden, maar ook aan ouders van jeugdleden.

Binnen BZ&PC vinden wij het nog steeds een groot goed als iemand zich vrijwillig wil inzetten voor de club en waarderen wij dit zeer. Aan de andere kant zien wij ook dat zonder vrijwilligers onze club geen toekomst heeft. Daarom doen wij middels deze brief een beroep op u als lid, ouder van een jeugdlid of andere betrokkene. Wij vragen u om ons te helpen om onze mooie club ook in de toekomst bestaansrecht te geven! Met vriendelijke groet, Het bestuur van BZ&PC.
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • Schaar en Naald
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen