ALV 3 september 2020


Dinsdag 25 augustus 2020
Agenda ALV, BZ&PC
Locatie zaaltje Drummerke Sambeekseweg 23,5831GK Boxmeer
3-september 19.30h
1. Opening, hartelijk welkom
2. tekenen presentielijst
2. Korte terugblik op het afgelopen seizoen
3. Verslag kascommissie
4. Nieuwe leden DB bestuur, Monique de Best als waterpolosecretaris en Bob Vervoort als penningmeester
5. Speciaal moment van aandacht voor de aftredende penningmeester
6. Puntensysteem
7. Huldiging van de jubilarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting
1. Opening, hartelijk welkom
Vergadering begint om 19.35u. opening door voorzitter met mededelingen. Ivm corona ander tijdstip dan normaal. Wellicht dat hieraan de lage opkomst aan te wijden is. Erik Wichhart is nieuw bij het zwemmen.
2. tekenen presentielijst
Aanwezigen tekenen presentielijst bij binnenkomst. Secretaris helaas afwezig.
3. notulen vorige vergadering
Notulen staan online onder algemeen.
Actiepunten vorige ALV:
-Trainer voor zwemmen is gevonden. Dank aan Jos Hendriks voor hulp bij de opstart.
- actiepunt scorebord is afgerond
- kluis voor Tablet is geregeld.         
4. Korte terugblik op het afgelopen seizoen
Verslag van Jos hendriks: kort verslag recreanten. Leuk groep om training te geven. fanatiek. aantal leden blijft groeien. Hier moet bestuur iets mee. Bestuur moet ook herzien de manier waarop de trainingen zijn ingedeeld. Reactie bestuur is dat hier na gekeken gaat worden. Jos stuurt dit verslag nog toe.
Verslag zwemmen is er niet
Verslag jeugdwaterpolo: Leuke en fanatieke groep waarbij het team vorig jaar kampioen is geworden. Dit jaar zelf twee teams
Heren 1 is tevreden over de waterpolotrainingen.
Heren 2 idem.
5. info ledenadministratie
update van don: Stabiel de afgelopen jaren. Dames waterpoloteam is gestopt, wordt gecompenseerd door nieuwe leden. Daling in 2017 is  door het opschonen van het bestand.
Vraag: is er inzicht waarom leden stoppen. antwoord: nee
Don stuur nog mail toe met overzichten.
6. Verslag kascommissie
Kascontrole is uitgevoerd door Rob Stevens en Fons Janssen, Geen bijzonderheden.
 • opmerking: inzicht in contributie per persoon die niet betaald is. .
 • opmerking: alle mutaties in de facturen map, zowel ingaand als uitgaand
decharge is verleend door vergadering
Jack Heijnemans zal volgend jaar samen met Rob Stevens Kascontrole te doen.
 
Begroting & exploitatieoverzicht worden uitgedeeld en toegelicht.
Algemeen: minder contributie, meer uitgaven badhuur
 
 • Vraag: gaan we de contributie verhogen omdat optisport nu ook de badhuur sneller verhoogd?
Antwoord: Bestuur heeft hier wel over gesproken, maar dit mag enkel in de ledenvergadering. Dit zal meegenomen worden in ALV april 2021
 
 • volgende ALV is er weer een jaarbegroting.
 
 • idee: ledenwerving actie met gratis periode
 
7. Nieuwe leden DB bestuur, Monique de Best als waterpolo secretaris en Bob Vervoort als penningmeester.
Aftredend is Tinie van Elst. Hiervoor wordt aangedragen: Bob Vervoort. Bob wordt unaniem aangenomen.
Aangedragen als waterpolo secretaris: Monique de Best. Unaniem aangenomen.
 
8. Puntensysteem
Daan Eising vertelt kort over het puntensysteem. Bedoeling is om de deelname als vrijwilliger te stimuleren. Maurice vult aan: geldt voor alle leden van de vereniging. ALV april 2021 presenteren
9. Speciaal moment van aandacht voor de aftredende penningmeester
Maurice doet een dankwoord voor Tinie. Tinie heeft zich zeker 6 jaar ingezet voor de club. Maurice vertelt wat anekdotes. Tinie is als enige lid, wat niet zwemt, die geen diploma heeft. heeft veel geregeld voor de club. Hartelijk dank voor jouw inzet. 
 
10. Huldiging van de jubilarissen
Maurice de Best jubilaris. Hans van Hooij doet een woordje en vertelt over de zwemcarriere van Maurice bij BZ&PC. Maurice is begonnen als zwemmer maar is nu al jarenlang waterpoloër. Maurice bedankt Hans voor de mooie woorden. Op naar de 50 jaar.
 
11. Rondvraag
 • Jack:  Tijd was niet helemaal duidelijk.
 • Jos: Kan er op de website een postadres van bz&PC komen te staan?
 • Rob: Zijn er nog meer jubilarissen geweest?
 • Ja, Hein en Peter zijn in  de sporthal gehuldigd.
 • Volgende ALV is Pim Remmen.
 •  Monique: Basis-cursus scheidsrechter (nieuwe w-official) zal weer worden opgepakt. Cursus is veranderd. Wordt een online toets. Willen de scheidsrechters de cursus gaan geven? Kan ledenadministratie overzicht aandragen voor nieuwe w-officials?
 •  Hans: Er is een e-mail met info over covid info bij verschillende waterpoloclubs. Hans Stuurt deze mail door.
 •  Hans: Nieuw waterpoloseizoen begint 3,4 oktober. mocht dit wijzigen worden geeft Hans dit door.                    
 
12. Sluiting
            20.44
 

 
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen