Covid-19 en BZ&PC


Dinsdag 25 augustus 2020
Beste leden, hierbij nog kort een samenvatting wat er allemaal gebeurd is nadat het Corona-virus onze zwemactiviteiten in het vaarwater kwam.
 1. We hadden te maken met een algehele lockdown.
 2. Na een aantal maanden is er weer voorzichtig begonnen met zwemmen. Dit na nauw overleg met de gemeente en Optisport. Wat resulteerde in het hierna afgebeelde protocol.
 3. Als bestuur delen we dit met jullie, om jullie te laten weten dat we ons in alle opzichten houden aan de uitgevaardigde regels. Hier moeten we het voorlopig mee doen!
Optisport Protocol opening binnensport per 1 juli
Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de binnensport:
• Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters
• Het bieden van een gezonde activiteit
• Naleven van de 1,5 meter maatregel voor 18 jaar en ouder in individuele sporten
• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker
• Aanvullende hygiënemaatregelen
Ventilatie
De rol van ventilatie- en airconditioningsystemen in de verspreiding van SARS-CoV-2 is nog niet opgehelderd. Het advies is:
 Geen recirculatie; streven naar 100% buitenlucht
 Ventilatie verhogen door klimaatbeheersing hoger te zetten (meer eruit blazen) en de ventilatie langer door te laten gaan
 De ramen open zetten om de ventilatie te vergroten
 
Samengevat: Zet het ventilatiesysteem hoger, laat het systeem nadat de klanten weg zijn nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of noodzakelijk de ramen open.
Triage of gezondheidscheck
De gezondheidscheck/triage houdt in dat vóór het
aangaan van de reservering en voorafgaand aan het
sporten goed moet worden vastgesteld of de sporter
gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die
passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend
contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het
gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers
voor aanvang van het werk. Beide partijen dragen
hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.
De huurder van de binnensport accommodatie is verantwoordelijk voor de triage.
Uitwerking maatregelen
Om de uitgangspunten na te kunnen leven, zijn de maatregelen in onderstaande vier clusters verdeeld:
1. Beheersen bezoekersstroom naar de binnensport (a) en de activiteit in de buitenruimte (b)
2. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers
3. Veiligheid en hygiëne voor sporters
4. Regels voor individuele sporter
Er wordt gewerkt met 2 fases van opening:
Fase 1 beperkte opening binnen vanaf 1 juli
Fase 2 reguliere opening
Binnen fase 1 wordt er aan de binnensport accommodatie de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden wijze open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken.
Beperkte opening Fase 1
Deze fase van beperkte opening is voor binnen activiteiten vanaf 1 juli. De voorwaarden in fase van beperkte opening zijn:
Uitgangspunt 1a: beheersen stroom van de sporters op weg naar, in en uit de binnensport accommodatie
1. De huurders zorgen ervoor dat de sporters de benodigde 1,5 meter ruimte kunnen houden, ook buiten de accommodatie. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening, dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen." In de contacten met VWS wordt keer op keer bevestigd dat voor de binnensport, waaronder fitness, geldt dat 1,5 meter in acht genomen dient te worden. De uitzondering is gericht op de jeugd en sporten, waarbij contact (dichter dan 1,5 meter) nodig is.
2. Huurders weten wie er aanwezig zijn in de binnen sportaccommodatie en leggen deze gegevens ook voor een bepaalde periode vast via een systeem van reserveren. Hiermee kunnen de maximale aantallen zoals afgesproken met het RIVM gegarandeerd worden’; Er is geen maximum aantal bezoekers indien er aan de triage en reserveringseisen wordt voldaan.
3. Huurders stellen voor het betreden van de accommodatie een aantal vragen aan de sporters, de zogenaamde triage of gezondheidscheck. Hierin vragen de huurders aan de leden of deze in de afgelopen dagen last heeft gehad van de ziekteverschijnselen als (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts gehad heeft.
4. De verhuurder informeert bij binnenkomst over de hygiëneregels in de accommodatie via een
poster.
5. In de binnensportaccommodatie is geen maximum aan het aantal aanwezigen indien er aan de triage en reserveringseisen kan worden voldaan. De 1,5m afstand regel geld voor individuele sporters oven de 18 jaar.
6. Iedere sporter zorgt ervoor dat hij binnen het afgesproken tijdsblok het complex betreedt, traint en weer vertrekt;
7. Aankomst in de binnensport accommodatie vindt niet eerder plaats dan op de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken;
8. De kleedkamers, sauna, douches en andere faciliteiten van gelijke strekking, zijn geopend, mits de 1,5m in acht kan worden genomen;
9. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door het centrum beschikbaar worden gesteld.
10. De horeca is, in lijn met de richtlijnen met het RIVM, open. Ook in de horeca dient de 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Het is mogelijk om consumpties te nuttigen in het centrum of te verkopen via een pintransactie of automatische incasso. De pinterminal dient na ieder gebruik gereinigd te worden. Voor het nuttigen van consumpties in de horeca dient de gereserveerde tijd door de sporter als kader (zie 6);
Uitgangspunt 1b: beheersen stroom van de sporters op weg naar, tijdens en na de sportactiviteit in de openbare ruimte
1. Trainers/begeleiders weten wie er aanwezig zijn bij de training. Er wordt alleen toegang verleend aan mensen die zich vooraf hebben aangemeld en die de vragen in het gezondheidscheck/triage met ‘nee’ beantwoord hebben;
2. Trainers/begeleiders stellen bij aankomst (of daarvoor) een aantal vragen aan de sporters, de zogenaamde triage of gezondheidscheck. Hierin vragen de trainers aan de sporters of deze in de afgelopen dagen last heeft gehad van de ziekteverschijnselen als (neus) verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts.
3. De activiteit vindt alleen plaats als de onderlinge afstand (tussen sporters 19 jaar en ouder onderling en tussen medewerkers en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn - geen lichamelijk contact;
4. Aankomst in de training vindt niet eerder plaats dan de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken;
Uitgangspunt 2: veiligheid en hygiëne in de binnensport accommodatie
1. Sanitaire voorzieningen (toiletten) zijn toegankelijk.
2. Deuren blijven openstaan om het aantal contactpunten te verminderen. Deurklinken worden regelmatig schoongemaakt door huurder na gebruik;
3. Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte desinfectiedoekjes, eigen afval neemt de sporter mee naar huis. De prullenbakken worden regelmatig geleegd;
4. Volg de aanwijzingen zoals vermeld bij ventilatie: zet het ventilatiesysteem hoog, laat het systeem
nadat de klanten weg zijn nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of
noodzakelijk, ook de ramen open.
 1. Huurder zet tijdens aanwezigheid zo veel mogelijk ramen en (nood)deuren open om extra te ventileren.
Uitgangspunt 3: veiligheid en hygiëne voor individuele sporters
1. Voorafgaand aan of bij binnenkomst in de binnensport accommodatie werken sporters mee aan de triage of het controlegesprek. Zieke sporters moeten direct naar huis.
2. Bij binnenkomst dienen sporters verplicht gebruik te maken van desinfecterende
gel/zeep of hun handen te wassen;
3. Sporters blijven thuis als ze ziek zijn of in de afgelopen 48 uur ziek zijn geweest;
4. Sporters volgen aanwijzingen van personeel in het centrum of van de trainer/begeleider op;
5. Sporters houden zich aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van de binnensport accommodatie;
6. Sporters vanaf 19 jaar vermijden fysiek contact met anderen in het complex of bij de training aanwezige sporters;
7. Sporters nemen alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis;
8. Sporters volgen de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de
verspreiding van de infectie.
FASE 2
In deze fase zal de binnensport accommodatie volledig operationeel zijn, inhoudende:
1. Alle faciliteiten dan wel geboden diensten/services zijn weer open/toegankelijk;
 1. 2. Geen beperkingen van het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de accommodatie aanwezig is;
 2. Bovenal geldt dat het handhaven van 1,5m afstand tussen personen de gouden regel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn.
 3. Voortschrijdend inzicht heeft de verheid doen besluiten dat er, meer activiteiten ontplooid konden worden.

Beste leden nog een keer, wij doen wat we kunnen om zwemmen voor onze leden mogelijk te maken in nauwe samenwerking met Optisport Hoogkoor. Als er wijzigingen zijn delen we dit met jullie.

Bestuur BZ&PC
 
 
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • Schaar en Naald
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!
 • Vertaalbureau Francissen