Uitnodiging en agenda ALV '21-'22


Woensdag 18 mei 2022
Inmiddels staan de concept-notulen onder het kopje Algemeen/ ledenvergadering

Concept-agenda ALV 0206 20.00-21.30h ’t Drummerke Sambeekseweg 23, 5831 GK Boxmeer.
Hopelijk kunnen de leden de voorliggende agenda accorderen, bij eventuele nog toe te voegen punten contact opnemen met het secretariaat!
 1. Notulen van de vorige ALV @iedereen
Zie https://www.bzpc.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering/
 
Huishoudelijk reglement is veranderd, dus graag aandachtig lezen instemming van de ALV wordt gevraagd! @iedereen
 
https://www.bzpc.nl/algemeen/huishoudelijk-reglement/
 
 1. Jaarverslag van het bestuur  @Maurice
Concept-Jaarverslag BZ&PC seizoen ’21-‘22
Beste zwemvrienden, en -vriendinnen,
Gelukkig zijn de Covid-beperkingen voorbij. Als bestuur zijn we hier hartstikke blij mee, en kunnen we ons weer richten op waarvoor we in het leven zijn geroepen. Zorgen dat de club reilt en zeilt. Om de 6 weken zijn we online bij elkaar geweest. Vermeldenswaardig is dat er vanuit de nieuwe gemeente een actie is opgestart om te komen tot harmonisatie van sportaccommodaties.
Hierbij zijn we als bestuur aanwezig geweest en hebben onze zienswijze verteld. In het najaar wordt dit aangeboden aan de raad. We houden jullie op de hoogte.
Daarnaast is er gepoogd om, wat op de vorige ALV ook is besproken, een cursus basisscheidsrechter te organiseren in Boxmeer. Dit heeft voortdurende aandacht.
De contacten met Hoogkoor verlopen goed.
Als vereniging hebben we in het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van een lid van de vrijdagavond zwemgroep.
Wat betreft het ledenverloop kunnen we ons andermaal gelukkig prijzen, hier zal Monique v.d. Ligt ledenadministratie tijdens deze bijeenkomst verder toelichting over geven.
c.Speciale aandacht voor afscheid van Don v. Elst. @Maurice
@Monique v.d. Ligt, ledenadministratie toelichting over het wel en wee van de leden
d.Jaarverslag van de penningmeester -> @Bob
Verslag van de kas commissie  -> Jack, en Hans
 • Vaststelling van de begroting -> Bob, kan de ALV decharge verlenen?
-    Vaststelling contributie seizoen ’22-’23 @Maurice, kan de ALV decharge verlenen mbt het gevoerde beleid?
 
e.Verslag Jos Hendriks
 
f. aanvulling organisatiecomité 60 jarig bestaan BZPC @Maurice
g. hoe en wat mbt puntensysteem @Daan
 
 e.Verkiezing van het bestuur
 
- aftredend en verkiesbaar?  Maurice de Best als vorzitter en Daan Eising , PR
-  als mededeling melden we de wisseling van positie Monique de B./Daan Eising, en/of de ALV kan instemmen met het verplaatsen van de ALV naar het voorjaar.
 
f. huldiging van jubilarissen 25 en 40 jaar
 1. Lidsoort
Volledige naam (1) Lid sinds
25 jaar    
Bondslid Eising, Daan 1-9-1997
Bondslid Reijnen, Jolieke 1-8-1997
Bondslid Reijnen, Loek 1-1-1997
40 jaar    
Bondslid Jansen, Berny 19-1-1982
Bondslid Kleijnen, Martien de 19-1-1982
50 jaar    
Niemand    
 
 
 
g.Inbreng van leden (rondvraag)
 
@
@
@
@
@
@
@
 
 
 • Bewegez
 • Café-zaal 't Centrum Boxmeer
 • Installatietechniek C. de Bruijn
 • Cybox internet & communicatie
 • EEF Makelaars
 • 't Hoogkoor
 • HTB
 • Pragmaticon
 • Pub Esser
 • SponsorKliks, gratis sponsoren!